Get Adobe Flash player

 

 

 

خانه

عروسکهای سه بعدی

هر کدام از این عروسکها یک صفحه مقوایی می باشند که شما می توانید با ایجاد برش و تا کردن آنها شکل سه بعدی

مانند یک سگ ، اژدها ، گربه و غیره را بسازید. ویژه گی تمامی آنها اینستکه هنگام مشاهده با یک چشم و حرکت دادن

سر به چپ و راست به نظر می آید عروسکها سر خود را حرکت داده ، می چرخانند.شما می توانید علت این پدیده را با 

کمی فکر کردن بیابید.

قیمت مجموعه چار تایی ذیل به همراه لوح فشرده آموزش ساخت   400000 ریال

 برای مشاهده فیلم و شرح پدیده کلیک کنید