Get Adobe Flash player

 

 

 

خانه

آناگلیف

این نوع سه بعدی در سال 1852 توسط ویلهلم رولمان آلمانی ساخته و در گروه سه بعدی های پسیو یا بدون استفاده از عینکهای برقی و یا تلویزیون های سه بعدی قابل استفاده میباشند. تصاویری که برای سه بعدی آناگلیف تهیه شده اند با استفاده از  دو فیلتر و با کمی فاصله از یکدیگر (در یک صفحه) کلیه نور سبز و آبی که به چشم چپ می رسند را حذف و نور قرمز را عبور میدهد و بلعکس برای چشم راست نور قرمز را جذب و نورهای سبز و آبی را عبور میدهد . همین اختلاف رنگ و فاصله موجب میشود که هر چشم تصویر خود را دیده و نهایتا مغز ما تصویر را سه بعدی تشخیص دهد . این عینکها به صورت زوج رنگهای بترتیب (قرمز ، سبز ، آبی) برای چشم چپ و رنگهای (فیروزه ای ، ارغوانی ، کهربایی یا زرد) برای چشم راست به نسبت فیلم تهیه شده توسط همین فیلترها تهیه می شوند. فیلمهای تهیه شده از نظر رنگ ضعیف بوده و به سیاه سفید نزدیک تر است . عینک برای هر سه گروه رنگی موجود است .    

                                      

                                                                                                          قیمت : 100000 ریال

 

برای مشاهده فیلم کلیک کنید