Get Adobe Flash player

 

 

 

خانه

عدسی نیوتن

از این عدسی برای اثبات موجی بودن نور استفاده می شود  . قیمت : 300000 ریال